DoporučujemeZaložit web nebo e-shop

Ovzduší a hydrologie

 
Ovzduší
 
 
Legenda:  velmi dobrá,  dobrá,  uspokojivá,  vyhovující,  špatná,  velmi špatná
Poznámka: Hodnoceno z naměřených hodinových koncentrací SO2, NO2, PM10, O3 a 8hodinových koncentrací CO, data nejsou verifikována.
 
Hydrologie
 
 
 
 Měrný profil,  Předpovědní profil,  Sucho,  Normální stav,  1. SPA,  2. SPA,  3. SPA,  Extrémní ohrožení 
 
 
Zdroj: www.chmi.cz, Hlásná a předpovědní povodňová služba